Thông báo tuyển dụng
TTNgày đăngVị trí tuyển dụngNơi làm việcSố lượngHạn nộp hồ sơ 
1 24/04/2018 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Tp. Hải Phòng, Quảng Nam, Bình Ðịnh, Tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa ( Tx. Ninh Hòa), Ðắk Lắk, Lâm Ðồng, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Ðồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang ( huyện Phú Quốc), Tp. Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, 28 24/05/2018 Chi tiết
2 20/04/2018 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Tp. Hà Nội, Tp. Ðà Nẵng, Quảng Nam, Bình Ðịnh ( An Nhơn, Hoài Nhơn), Tỉnh Phú Yên ( Sơn Hòa, Tuy An, Tx. Sông Cầu), Khánh Hòa, Ðắk Lắk, Lâm Ðồng, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh ( Châu Thành, Gò Dầu), Bình Dương, Ðồng Nai ( huyện Long Thành, Tx. Long Khánh), Bình Thuận ( Bắc Bình), Bà Rịa - Vũng Tàu ( Long Điền, Tân Thành), Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long ( huyện Trà Ôn, huyện Vũng Liêm), Bến Tre, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu ( huyện Hồng Dân), Cà Mau, Hậu Giang, 32 21/05/2018 Chi tiết
3 20/04/2018 GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC PGD Bình Ðịnh ( Hoài Nhơn), Tỉnh Phú Yên ( Sơn Hòa, Tp. Tuy Hòa, Tuy An), Ðồng Nai ( huyện Long Thành, Tx. Long Khánh), Bình Thuận ( Bắc Bình), Bà Rịa - Vũng Tàu ( Long Điền), Vĩnh Long ( huyện Trà Ôn, huyện Vũng Liêm), Sóc Trăng, 12 15/05/2018 Chi tiết
4 20/04/2018 PHÓ GIÁM ĐỐC CN Tp. Ðà Nẵng, Quảng Nam, Lâm Ðồng, Bình Thuận, Sóc Trăng, 5 20/05/2018 Chi tiết
5 20/04/2018 GIAO DỊCH VIÊN Quảng Nam, Bình Ðịnh, Tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ðắk Lắk, Lâm Ðồng, Tp. Hồ Chí Minh ( huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, Quận 3), Tây Ninh, Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, 20 20/05/2018 Chi tiết
6 16/04/2018 NHÂN VIÊN PHÁP CHẾ Tp. Hồ Chí Minh, 2 30/04/2018 Chi tiết
7 07/04/2018 NHÂN VIÊN KIỂM NGÂN Tp. Hồ Chí Minh, 03 30/04/2018 Chi tiết
8 29/03/2018 NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KINH DOANH THẺ Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Khánh Hòa, An Giang, 4 29/04/2018 Chi tiết
9 26/03/2018 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Thuận, Bến Tre, 4 25/04/2018 Chi tiết
10 12/03/2018 NHÂN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ Tp. Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Tp. Ðà Nẵng, Quảng Nam, Bình Ðịnh, Tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ðắk Lắk, Lâm Ðồng, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Ðồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, 28 12/04/2018 Chi tiết