Thông báo tuyển dụng
TTNgày đăngVị trí tuyển dụngNơi làm việcSố lượngHạn nộp hồ sơ 
1 23/02/2018 NHÂN VIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ Tp. Ðà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Thuận, 4 23/03/2018 Chi tiết
2 23/02/2018 NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG Tp. Hải Phòng, Quảng Nam, Tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa ( Tx. Ninh Hòa), Lâm Ðồng, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Ðồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang ( huyện Phú Quốc), Tp. Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, 28 23/03/2018 Chi tiết
3 23/02/2018 GIAO DỊCH VIÊN Quảng Nam, Bình Ðịnh, Tỉnh Phú Yên, Lâm Ðồng, Tp. Hồ Chí Minh ( huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, Quận 3), Tây Ninh, Ðồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, 20 23/03/2018 Chi tiết
4 23/02/2018 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Tp. Hà Nội, Tp. Ðà Nẵng, Quảng Nam, Bình Ðịnh ( An Nhơn, Hoài Nhơn), Tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ðắk Lắk, Lâm Ðồng, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Ðồng Nai, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu ( huyện Hồng Dân), Cà Mau, Hậu Giang, 32 23/03/2018 Chi tiết
5 22/02/2018 PHÓ GIÁM ĐỐC CN Bình Thuận, Kiên Giang ( huyện Phú Quốc), Sóc Trăng, 3 22/03/2018 Chi tiết
6 08/02/2018 NHÂN VIÊN TÁI THẨM ĐỊNH KHCN Tp. Hồ Chí Minh, 1 28/02/2018 Chi tiết
7 08/02/2018 NHÂN VIÊN XỬ LÝ NỢ Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, 4 28/02/2018 Chi tiết
8 05/02/2018 GIÁM ĐỐC/ PHÓ GIÁM ĐỐC PGD Tỉnh Phú Yên ( Sơn Hòa, Tp. Tuy Hòa), Tây Ninh ( Châu Thành, Gò Dầu), Bà Rịa - Vũng Tàu ( Long Điền), Vĩnh Long ( huyện Trà Ôn, huyện Vũng Liêm), Sóc Trăng ( huyện Châu Thành), 9 28/02/2018 Chi tiết
9 02/02/2018 NHÂN VIÊN BẢO VỆ Tp. Ðà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh, An Giang, Kiên Giang ( huyện Phú Quốc), Sóc Trăng, Hậu Giang, 7 28/02/2018 Chi tiết
10 30/01/2018 NHÂN VIÊN AN NINH MẠNG Tp. Hồ Chí Minh, 1 28/02/2018 Chi tiết
12