Thông báo tuyển dụng
TTNgày đăngVị trí tuyển dụngNơi làm việcSố lượngHạn nộp hồ sơ 
1 20/06/2017 GIAO DỊCH VIÊN Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, TP. Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Kiên Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang 32 30/06/2017 Chi tiết
2 19/06/2017 NHÂN VIÊN MARKETING SẢN PHẨM Hồ Chí Minh 1 30/06/2017 Chi tiết
3 19/06/2017 CỘNG TÁC VIÊN TÍN DỤNG Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Tp. Ðà Nẵng, Bình Ðịnh, Phú Yên, TP. Khánh Hòa, Ðắk Lắk, Tp. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, TP. Ðồng Nai, TP. Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang, Tp. Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang 200 19/07/2017 Chi tiết
4 19/06/2017 NHÂN VIÊN TÍN DỤNG Hà Nội, Tp. Hải Phòng, Phú Yên, TP. Khánh Hòa, Ðắk Lắk, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, TP. Ðồng Nai, TP. Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Long An, Ðồng Tháp, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Kiên Giang ( huyện Phú Quốc), Tp. Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau, Hậu Giang 28 30/06/2017 Chi tiết
5 16/06/2017 TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN - NGÂN QUỸ Ðồng Nai 1 30/06/2017 Chi tiết
6 13/06/2017 NHÂN VIÊN XỬ LÝ NỢ Hồ Chí Minh 2 30/06/2017 Chi tiết
7 13/06/2017 NHÂN VIÊN TÁI THẨM ĐỊNH Hồ Chí Minh 4 30/06/2017 Chi tiết
8 07/06/2017 PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH Hồ Chí Minh, Kiên Giang 3 30/06/2017 Chi tiết
9 31/05/2017 TRƯỞNG PHÒNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CHI NHÁNH Bình Thuận, Sóc Trăng ( Tp. Sóc Trăng) 2 30/06/2017 Chi tiết
10 31/05/2017 NHÂN VIÊN QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Hồ Chí Minh 3 30/06/2017 Chi tiết
12