Thông báo tuyển dụng
TTNgày đăngVị trí tuyển dụngNơi làm việcSố lượngHạn nộp hồ sơ 
1 21/08/2018 KIỂM TOÁN VIÊN NỘI BỘ Tp. Hồ Chí Minh, 2 31/08/2018 Chi tiết
2 20/08/2018 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH CHI NHÁNH Khánh Hòa, Tp. Hồ Chí Minh ( huyện Cần Giờ), 2 15/09/2018 Chi tiết
3 20/08/2018 NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP Tp. Hồ Chí Minh, 2 31/08/2018 Chi tiết
4 20/08/2018 NHÂN VIÊN PHÒNG NGUỒN VỐN Tp. Hồ Chí Minh, 3 20/09/2018 Chi tiết
5 20/08/2018 GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH Bình Ðịnh ( Hoài Nhơn), Ðồng Nai ( huyện Long Thành), Bà Rịa - Vũng Tàu ( Long Điền), 3 31/08/2018 Chi tiết
6 17/08/2018 KIỂM SOÁT VIÊN GIAO DỊCH Tp. Hồ Chí Minh ( huyện Cần Giờ), 1 31/08/2018 Chi tiết
7 17/08/2018 TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN - NGÂN QUỸ Lâm Ðồng ( Đức Trọng), Tp. Hồ Chí Minh ( huyện Cần Giờ), Bà Rịa - Vũng Tàu ( Bà Rịa), 3 31/08/2018 Chi tiết
8 17/08/2018 PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG GIAO DỊCH Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bình Thuận, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, 8 31/08/2018 Chi tiết
9 14/08/2018 TRƯỞNG BỘ PHẬN KIỂM TOÁN NỘI BỘ Tp. Hồ Chí Minh, 1 31/08/2018 Chi tiết
10 14/08/2018 NHÂN VIÊN BẢO VỆ Khánh Hòa ( huyện Vạn Ninh, Tp. Nha Trang), Tp. Hồ Chí Minh ( Quận 3), Long An ( huyện Đức Hòa), Bến Tre ( huyện Mỏ Cày Nam), 5 31/08/2018 Chi tiết
123